UBEZPIECZENIE 2023/2024

Opublikowano: 2023-09-06 21:09, Numer artykułu: 71404

Drodzy Rodzice,

przedstawiamy ofertę ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2023/2024.

W załącznikach przesyłamy zestaw dokumentów zawierający:

- zawarcie ubezpieczenia - umożliwiający samodzielny zakup ubezpieczenia –propozycje ważne są do dnia 31.10.2023 - UWAGA opłacenie składki do 30.09.2023 gwarantuje ochronę ubezpieczeniową od 01.09.2023 r., opłacenie składki po 01.10.2023 r. = ochrona ubezpieczeniowa od dnia następnego po opłaceniu składki

- zakres ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

- ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/,

- sposoby zgłaszania zdarzeń,

- graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

- druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”.

Prosimy o dostarczenie do placówki oświadczenia o ubezpieczeniu dziecka, jeśli ubezpieczenie zostało zawarte w innej firmie ubezpieczeniowej.

Dziękujemy!