RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Opublikowano: 2018-10-16 21:39, Numer artykułu: 6008

  

PRZEDSZKOLE JEST OTWARTE OD GODZINY 6:15 DO 16:45

 

GODZINY:

CZYNNOŚCI:

6:15 – 8:30

zabawy w kącikach zainteresowań

zabawy konstrukcyjne, tematyczne
ćwiczenia oddechowe i zabawy paluszkowe
zabawy integracyjne
zabawy  ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce
praca indywidulana z nauczycielem
czynności higieniczne i organizacyjno-porządkowe 

8:30 – 9:00

 I ŚNIADANIE 

9:00 – 11:00

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

realizacja zadań edukacyjnych
czynności higieniczne i organizacyjno-porządkowe 

10:40 – 11:15

 II ŚNIADANIE 

 11:30 – 13:00

 dz. młodsze – relaksacja

dz. starsze - spacery i zabawy w ogrodzie, wycieczki
czynności higieniczne i organizacyjno-porządkowe 

13:15 – 13:45

OBIAD 

 13:45 – 14:30

 słuchanie bajek i opowiadań

słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk
oglądanie książek
 
ZAJĘCIA DODATKOWE (wg harmonogramu dla każdej grupy) 

14:30 – 16:45

 zabawy badawcze i tematyczne

zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne
zabawy w ogrodzie
utrwalanie wiadomości, piosenek, wierszyków
praca indywidualna z nauczycielem
czynności porządkowe w sali
zabawy dowolne - rozwijanie zainteresowań