STRAJK - INFORMACJE DLA RODZICÓW

Opublikowano: 2019-04-03 22:21, Numer artykułu: 12427

Szanowni Państwo,

 

informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w 84% pracowników przedszkola opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od  poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności
z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie
z obowiązującym planem. Wszyscy nauczyciele deklarują przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w przedszkolu nie odbędą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowości do pracy 8 kwietnia 2019r. nikt z nauczycieli nie wykazuje, natomiast w następnych dniach może któryś z nauczycieli podjąć  pracę, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

W związku z powyższym bardzo proszę o zgłoszenie wychowawcy klasy/grupy przedszkolnej do piątku tj. 5 kwietnia ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka przez przedszkole (prośba o określenie dokładnych godzin przebywania dziecka w placówce). Informacja ta jest dla mnie niezbędna, aby podjąć starania w zakresie prawidłowego zorganizowania opieki dla dzieci, jeżeli w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Istnieje zagrożenie zawieszenia nawet zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości  do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym  dzieciom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad dziećmi.

O sytuacji w przedszkolu, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki będziecie Państwo  informowani przez stronę Internetową i facebook.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

 

 

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

Dyrektor Przedszkola nr33 „Jacek i Agatka” w Bydgoszczy

Beata Braciszewska