STRAJK - INFORMACJE DLA RODZICÓW

Opublikowano: 2019-04-02 17:08, Numer artykułu: 12356

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

 

Szanowni Państwo,

w wyniku referendum strajkowego za akcją strajku opowiedziało się 86% ogółu pracowników Przedszkola nr33 „Jacek i Agatka” w Bydgoszczy, w związku z powyższym, jeżeli  nie dojdzie do porozumienia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

dnia 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania, zajęcia z dziećmi w dniu strajku będą odwołane.

Rodzice nie mogący zapewnić opieki dzieciom, mogą na dzieci wziąć zasiłek opiekuńczy, zgłosić pracodawcy opiekę, wniosek dostarczyć do placówki celem poświadczenia. Pracodawca w ciągu 7 dni zgłasza wniosek do ZUS.

Wzory wniosków można pobrać na:

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/strajk-nauczycieli-informacja-dla-rodzicow/